Welkom bij Astrid van Vliet Schrijftolk
Astrid van Vliet Schrijftolk en Gebarentolk
Home
Schrijftolk
Gebarentolk
Tolk aanvragen
De praktijk
Links
Astrid van Vliet

LINKS

Tolknet  www.tolknet.nl Communicatie oplossingen voor doven en slechthorenden
Tolkmatch  tolkmatch.tolknet.nl Digitale bemiddelingsprogramma van Tolknet voor tolkgebruikers en tolken.
Tolkcontact www.tolkcontact.nl Uitvoerder van de tolkvoorziening van de leefuren per 1-1-2016.
RTG  www.stichtingrtg.nl De Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken, het openbare digitale register voor in Nederland gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken.
NSV  www.schrijftolk.org De Nederlandse Schrijftolken Vereniging, de beroepsvereniging van schrijftolken.
NVVS www.nvvs.nl De belangenbehartiger voor iedereen met een hoorprobleem. 
Dovenschap www.dovenschap.nl De belangenvereniging voor doven.
Stichting Plotsdoven  www.stichtingplotsdoven.nl Informatievoorziener en belangenbehartiger van plots- en laatdoven.
Bureau Wbtv www.bureaubtv.nl Bureau beëdigde tolken en vertalers
Dove jongeren www.dovejongeren.nl Organisatie van en voor dove jongeren
De Helen Keller Stichting www.helenkeller.nl De belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden


TERUG NAAR KLEINE TXT >

Astrid van Vliet - NGT- en Schrijftolk
astrid@schrijftolk.info - Tel. 06 111 372 74