Schrijftolk

Hoe werkt een schrijftolk?

Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt. Dit gebeurt met behulp van een speciaal toetsenbord, een zogenaamd Velotype board of Veyboard. Met dit toetsenbord kan de schrijftolk in lettergrepen typen, waardoor zij op spreeksnelheid kan typen. De schrijftolk zit naast of achter de dove of slechthorende klant die op een beeldscherm meteen kan lezen wat er gezegd wordt. Een schrijftolk heeft apparatuur bij zich en heeft enkele minuten nodig om zich te installeren.

In de huidige tijd van thuiswerken, online meetings en online schoollessen kan ik als schrijftolk ook online Tolken op Afstand.

Voor wie is het geschikt?

Een schrijftolk is met name geschikt voor dove, slechthorende of doofblinde mensen die niet gebaarvaardig zijn of geen gebarentaal gebruiken. De enige voorwaarde is dat u Nederlands moet kunnen lezen. Een bijkomend voordeel van de inzet van een schrijftolk is dat u tijdens het gesprek aantekeningen kunt maken zonder iets van het gesprek te hoeven missen. U kan het immers op het scherm van de laptop of tablet nalezen. Ook als u een groter lettertype of een andere tekstkleur wenst kan dat aangepast worden.