Gebarentolk

Hoe werkt een gebarentolk?

Een gebarentolk vertaalt het gesproken Nederlands naar Nederlandse gebarentaal of met Nederlands mondbeeld ondersteunt met gebaren. De gebarentolk staat of zit naast of in de buurt van de spreker(s) zodat u, als klant goed zicht hebt op de tolk. Indien gewenst kan de gebarentolk uw gebaren vertalen naar het gesproken Nederlands. 

Voor wie is het geschikt?

Een gebarentolk is met name geschikt voor dove en slechthorende mensen die gebaarvaardig zijn en gebarentaal als voertaal gebruiken. Een voordeel van een gebarentolk is dat zij met name in mobiele tolksituaties goed inzetbaar is. Bijvoorbeeld bij rondleidingen of buitenactiviteiten.