Wie is… Astrid van Vliet

Ik woon in Nieuwegein, midden in Nederland en sinds 2005 werk ik als freelance schrijftolk. Het tolken vond ik toen zo leuk en het beviel mij zo goed dat ik drie jaar later besloot de deeltijdopleiding voor NGT tolk te volgen. Sinds januari 2013 ben ik gediplomeerd NGT-tolk.  

Voor dat ik tolk werd heb ik jarenlang bij verschillende reclamebureau’s als accountmanager gewerkt.
Ik ben geregistreerd bij de Stichting RTGS, onder nummer 307.
Tevens ben ik beëdigd tolk met een Verklaring Omtrent Gedrag en sta ik ingeschreven bij Bureau beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) onder nummer 221.

Ik werk onder de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de NSV, Nederlandse beroepsvereniging van schrijftolken. Ik heb mij geconfirmeerd aan het Beroepsprofiel voor gebaren- en schrijftolken. Daarnaast hanteer ik tijdens mijn tolkwerkzaamheden de Beroepscode voor gebaren- en schrijftolken. Deze houdt onder andere in:

  • dat ik zover mogelijk alle het gesproken woord en de geluiden vertaal of transcribeer
  • dat ik mij niet bemoei met de inhoud van het gesprek
  • dat ik zwijgplicht heb over de inhoud van de tolkopdrachten