Links

Tolkcontact

Uitvoerder van de tolkvoorziening voor leefuren, werkuren en onderwijsuren.  Tolkcontact verzorgt de bemiddeling van tolken en voorlichting over tolken..

UWV

UWV behandelt aanvragen voor een tolkvoorziening ten behoeve van werk en onderwijs.

Stichting RTGS

De Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken, het openbare digitale register voor in Nederland gekwalificeerde tolken gebarentaal en schrijftolken.

NSV  

De Nederlandse Schrijftolken Vereniging, de beroepsvereniging van schrijftolken. 

NVVS

De belangenbehartiger voor iedereen met een hoorprobleem. 

Dovenschap

De belangenvereniging voor doven. 

Stichting Plotsdoven

Informatievoorziener en belangenbehartiger van plots- en laatdoven. 

Bureau Wbtv

Bureau be√ędigde tolken en vertalers

De Helen Keller Stichting

De belangenorganisatie van en voor doofblinden en doofslechtzienden