Tolk aanvragen

Hoe kan ik een tolk inzetten?
Alle auditieve beperkten hebben recht op communicatie zoals in het VN-Verdrag van de rechten van de mens is opgenomen. Daarmee hebben zij in Nederland recht op een tolk om de communicatie tot stand te brengen. U heeft daarvoor een tolkvoorziening nodig. 

Een tolkvoorziening voor het werk of voor onderwijs kunt u jaarlijks bij het UWV aanvragen. Voor alle andere tolksituaties in de vrije tijd of privé sfeer kan u een tolkvoorziening aanvragen bij Tolkcontact.

Ik heb een tolkvoorziening en nu?

Zodra u een tolkvoorziening, heeft, kunt u een tolk uitzoeken. Hoe? U kunt …

  • mij rechtstreeks aanvragen voor een tolksituatie. Dat kan door mij een bericht te sturen met de tolkdatum, tijd en plaats. U krijgt binnen 24 uur een reactie.
  • een tolk uitzoeken bij het register voor tolken, Stichting RTGS.
  • met hulp van Tolkcontact, het tolken bemiddelingsbureau voor doven en slechthorenden, een tolk vinden.